Mišljenja FINE o javnoj objavi

Datum: 23.06.2009, Utorak
Autor: V.B.

U dva mišljenja
FINE iznose se neka pitanja koja su se pojavila u strukovnoj
praksi. Tako je FINA dala mišljenje povodom pitanja o tome
trebaju li mali poduzetnici izrađivati godišnje izvješće o
stanju društva sukladno odredbama Zakona o trgovačkim
društvima (Nar. nov. br. 111/93 do 146/08). O tome smo i mu
u okviru naše web stranice već dali naše stajalište da mali
poduzetnici NISU obveznici sastavljanja *godišnjeg izvješća*
jer Zakon o računovodstvu (Nar. nov. br. 109/07), kao
specijalni zakon u području financijskog izvješćivanja
poduzetnika, ne predviđa takav izvještaj za javnu objavu
niti potrebu dostave istog u FINA. Detaljnije o tome
pročitajte u nastavku.*

*Mišljenje u svezi javne objave godišnjeg izvješća malih
poduzetnika *

*Mišljenje u svezi potpisivanja i podnošenja Odluke o
prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka kod
dioničkih društava *

*

Povratak na vijesti