Mjesto oporezivanja usluge treninga pomoraca

Datum: 04.05.2017, Četvrtak
Klasa: 410-19/16-02/188
Davatelj: Porezna uprava

      Porezni obveznik obratio se upitom u vezi mjesta oporezivanja usluge treninga pomoraca kada se te usluge obavljaju stranim pravnim osobama, odnosno pomorcima zaposlenima u stranim pravnim osobama. Prema navodima u upitu tuzemni porezni obveznik organizira u Supetru na Braču specijalizirane treninge stranih i domaćih pomoraca na simulatorima koji dočaravaju stvarne uvjete plovidbe, upravljanje pogonskim strojevima brodova (disel, stream i disel electric) i rukovanje tekućim teretima (LNG, LPG, ulja, kemikalije) za što im izdaju međunarodne certifikate (potvrdnice) priznate u pomorstvu, a koje nisu verificirane od strane naših ministarstava. S tim u vezi postavljeno je pitanje da li stranim pravnim osobama (sa sjedištem u Europskoj uniji ili trećim zemljama) tuzemno društvo obračunava PDV-a temeljem članka 21. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 73/13 do 115/16, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) ili se na te usluge primjenjuje opće načelo oporezivanja iz članka 17. stavka 1. Zakona o PDV.
      U vezi navedenog očitujemo se u nastavku.
      Prema odredbama članka 17. stavka 1. Zakon o PDV-u mjestom obavljanja usluga poreznom obvezniku koji djeluje kao takav smatra se mjesto sjedišta tog poreznog obveznika.
      Odredbama članka 21. stavka 1. Zakona o PDV-u propisano je da se mjestom obavljanja usluga pristupa kulturnim, umjetničkim, sportskim, znanstvenim, obrazovnim, zabavnim i sličnim događanjima kao što su izložbe i sajmovi te pomoćnih usluga u vezi s tim pristupom, obavljenih poreznom obvezniku, smatra se mjesto gdje se ta događanja stvarno odvijaju.
      U skladu s navedenim, na predmetne usluge primjenjuje se opće načelo oporezivanja prema kojem se mjestom obavljanja usluge smatra sjedište poreznog obveznika primatelja usluge. Stoga, tuzemni porezni obveznik koji obavlja usluge specijaliziranog treninga pomoraca za navedene usluge poreznim obveznicima sa sjedištem u drugim državama članicama Europske unije ili trećim zemljama neće zaračunati PDV već će navesti napomenu da se radi o prijenosu porezne obveze temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o PDV-u.

Povratak na mišljenja