Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2020. godini

Datum: 16.01.2020, Četvrtak
NN br. 6/2020

      Naputkom se propisuju računi na koje će se uplaćivati prihodi proračuna, obvezni doprinosi te prihodi za financiranje drugih javnih potreba, način uplaćivanja tih prihoda te izvješćivanje njihovih korisnika.

      Ovaj Naputak stupa na snagu 17. siječnja 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise