Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2023. godini

Datum: 03.02.2023, Petak
NN br. 13/2023

Naputkom se propisuju računi na koje će se uplaćivati prihodi proračuna, obvezni doprinosi te prihodi za financiranje drugih javnih potreba, način uplaćivanja tih prihoda te izvješćivanje njihovih korisnika.

Ovaj Naputak stupa na snagu 4. veljače 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise