Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2011. godini

Datum: 27.05.2011, Petak
NN br. 58/2011

Ovom Naredbom izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2011. godini.

Ova Naredba stupa na snagu 27. svibnja 2011., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise