Prilog neprofitne organizacije 1/2009

Web izdanje 24,89
Popis (inventura)
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Pripreme za sastavljanje financijskih izvještaja u neprofitnom računovodstvu
Autori: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Posebnosti jednostavnog knjigovodstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
ANALITIČKI RAČUNSKI PLAN NEPROFITNOG RAČUNOVODSTVA
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.