Posebnosti jednostavnog knjigovodstva

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 1.2009
Članak:
Posebnosti jednostavnog knjigovodstva
Stranica:
24.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Neke neprofitne organizacije mogu svoje poslovne događaje iskazivati u poslovnim knjigama jednostavnog knjigovodstva. Za iskazivanje poslovnih događaja u jednostavnom knjigovodstvu poštuje se novčano računovodstveno načelo. Njegovo pojašnjenje nije dano odredbama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija. Stoga se javljaju dvojbe pri iskazivanju nekih poslovnih događaja.
Hashtags:
#Neprofitno