Popis (inventura)

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 1.2009
Članak:
Popis (inventura)
Stranica:
2.
Autor/i:
Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija propisuje obvezu da neprofitna organizacija na kraju godine obvezno uskladi stanje imovine i obvezasa stvarnim stanjem utvrđenim popisom (inventurom). Potreba i važnost provedbe redovnog popisa cjelokupne imovine i obveza neupitna je, a sama obveza obavljanja popisa na početku poslovanja i na kraju svake poslovne godine osigurava da se utvrdi stvarno stanje imovina i obveza na dan 31. prosinca.
Hashtags:
#Neprofitno