Ništetnost odluke o otkazu


Predmet: Ako bi odluka o otkazu bila donesena protivno prisilnim odredbama ZR-a, zakon je za taj slučaj propisao nedopuštenost odluke kao sankciju povrede prisilnog propisa.

Broj presude: Rev 126/2020-4, od 5. svibnja 2020., od 18.01.2021

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Predmet spora u cjelini je utvrđenje nedopuštenom Odluka o otkazu ugovora o radu tuženika zbog skrivljenog ponašanja radnika od 18 ožujka 2005 dalje u tekstu Odluka utvrđenje ništetnom navedene Odluke te isplata novčanih tražbina po osnovi po tužitelju nezakonite Odluke Sporno je i u revizijskom stupnju postupka je li Odluka tuženika o redovitom otkaz ugovora o radu tužitelja ništetna po čl 103 Zakona o obveznim odnosima Narodne Novine broj 53 91 73 91 111 93 3 94 7 96 91 96 112 99 i 88 01 dalje u tekstu ZOO koji zakon se u ovom slučaju a s obzirom na vrijeme nastanka obveznog odnosa primjenjuje na temelju odredbe čl 1163 Zakona o obveznim odnosima Narodne Novine broj 35 05 zbog toga što bi bila suprotna prisilnim odredbama čl 80 čl 117 st 1 i čl 153 Zakona o radu Narodne novine pročišćeni tekst broj 30 2004 ili drugim prisilnim propisima Odredba čl 103 st 1 ZOO glasi Ugovor koji je protivan Ustavu Republike Hrvatske prisilnim propisima te moralu društva ako cilj povrijeđenog pravila ne upućuje na neku drugu ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu