Nove izmjene i dopune Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

Datum: 29.10.2010, Petak
Autor: T.C.

Ove odluke objavljene su u Narodnim novinama broj 120/10., a sadržaj novosti može se izraziti:

1. U drugim izmjenama i dopunama MSFI – a koje su objavljene u ovoj godini u manjem su dijelu izmijenjeni zahtjevi MSFI-a 1 – Prva primjena Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja. Obavljene izmjene odnose se na prezentiranje i objavljivanje informacija i primjenu izuzeća od drugih MSFI-a (Dodatak D). Osim toga, u ovim je izmjenama objavljen i novi tekst MRS-a 24 – Objavljivanje povezanih osoba.

2. U Odluci o objavljivanju Tumačenja odbora za tumačenje Međunarodnog financijskog izvještavanja objavljeno je novo Tumačenje 19 – Zatvaranje financijskih obveza glavničkim instrumentima.

Ove dopune primjenjuju se pri sastavljanju godišnjih financijskih izvješća za razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2011.

Više o tome moći će se pročitati u RRiF-u br. 12/10.

Povratak na vijesti