Novi broj RRiF-a

Datum: 27.02.2015, Petak
Autor: Z.T.

Objavljen je broj 3 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za ožujak 2015.

  • Sadržaj časopisa možete pogledati ovdje.

Profesionalni kukavičluk

 

Virtualni svijet računalne tehnike oslobađa čovjeka dužnosti da razmišlja i oblikuje nove sadržaje. Najbolje to oslikava situacija u vezi s izvješćivanjem o nastalim troškovima službenih putovanja i drugih isplata naknada i dohodaka što ih ostvaruju fizičke osobe. Sustav potpunog nadzora suzuje nam životni prostor i slobodu. On ugrožava slobodu poduzetništva, a nama kao zaposlenicima oduzima slobodno vrijeme jer se propisani zahtjevi sve manje mogu ispuniti u okviru zadanoga radnog vremena. Bilo bi zanimljivo čuti objašnjenje svrhe, koristi i troškova prikupljanja tako brojnih podataka. Je li to uvod u elektronički nadzor poslovanja poduzetnika kad će Porezna uprava na signal računala poslati eksterni nadzor ili rješenje o prekršaju? Kako objasniti šifrirane poruke u odnosu na ono što se nalazi u vjerodostojnim ispravama? Uz to su neke definicije troška posve neobične, kao kada nam poslodavac plati noćenje na službenom putu, što se klasificira kao primitak u naravi.

Nadalje, zar naknada od 2,00 kn po prijeđenom kilometru isplaćena zaposleniku ili direktoru za korištenje njegova privatnog automobila na službenom putu ili za loko-vožnju u službene svrhe predstavlja naknadu koju Država treba kontrolirati putem JOPPD-a?

Mogu li oni koji se i službeno i privatno voze u državnim automobilima uopće razumjeti da se netko u privatnom sektoru nije obogatio zato jer je koristio svoj vlastiti automobil u službene svrhe – jer u tih 2,00 kn nije samo gorivo nego i amortizacija automobila, osiguranje, servis i dr. Ali teško je razmišljati u obrnutom smjeru: rabiti privatno za službeno, umjesto službeno za privatno!

Šifriranje obilježja nastalog troška i dostava podataka nikad nije bilo opsežnije i obimnije. Pretvaramo se u ispostavu Porezne uprave i drugih državnih upravnih tijela za prikupljanje podataka. U toj silnoj trci s vremenom i šiframa problematika izrade financijskih izvješća gotovo je zanemarena. Kakvoća financijskih informacija se ne poboljšava. Stvara se privid kako “punjenje” računa glavne knjige može obaviti svaka osoba koja može svladati određeni računalni program. Priprema knjigovodstvenih isprava za knjiženje obavlja se bez promišljanja o sadržaju poslovne promjene i njezinom ishodu, utjecaju pri oblikovanju financijskog ili poreznog izvješća. Ni obrazovni sustav, osobito sveučilišta, ne stvara misleće osobe koje će u svoj kompleksnosti znati rješavati slučajeve iz prakse. Sve je više konflikata i razočaranja umjesto uživanja i sreće što smo u prilici obavljati ovaj odgovoran posao. Dojam nelagode zbog ponižavanja koje proizvodi informatička kontrola sve više raste. Kad smo pomislili da je vrhunac čuda satkan u napomeni: Ovaj račun je punovaljan bez žiga i potpisa jer je izrađen na računalu, došao je JOPPD.

Što još slijedi? Laž kao istina u obrani profesionalnog kukavičluka.

 

 

Dr. sc. Vlado Brkanić

Povratak na vijesti