Novi broj RRiF-a

Datum: 29.04.2013, Ponedjeljak
Autor: Z.T.

Objavljen je broj 5 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za svibanj 2013.

  • Sadržaj časopisa možete pogledati ovdje.

uvodnik:

Hoćemo PDV  

Za manje od dva mjeseca bit ćemo u Europskoj uniji. To je nedvojbeno događaj koji će promijeniti gospodarski i pravni okvir poslovanja. S jedne strane, to je prilika koja omogućuje izlazak na tržište od 502 mil. stanovnika, olakšavaju se poslovne suradnje i isporuke itd. PDV utemeljen na punoj primjeni europskih smjernica (direktiva) u potpunosti mijenja prekograničnu razmjenu sa zemljama europske ekonomske zajednice. Temeljno načelo neutralnosti tog poreza u odnosima između poduzetnika dolazi do još većeg izražaja. Tako se prilikom stjecanja dobara i usluga iz zajedničkog tržišta,u pravilu, neće plaćati PDV, transakcije se prikazuju samo obračunski, bez novčanog tijeka. Državni će proračun biti u još većem manjku pa nije isključeno da i mi (kao i Mađarska) dobijemo najvišu stopu PDV-a u EU (27%). A kako stvari stoje, teško da ga i jedna Vlada može smanjiti, barem ne u sljedećih dvadesetak godina. Život na dug dolazi na naplatu. Volio bih da nam se objasni kako je moguće održati potrošnju (i proračunsku) ako realni sektor gospodarstva ne može stvoriti dovoljno dohodaka iz radnog odnosa i poreznih prihoda. Život na dug? Imamo li pravo našoj djeci ostaviti taj teret? Sada se pokazalo kako su unatoč povećanoj stopi PDV-a počeli padati proračunski prihodi jer su dohodci i dobitci u stalnom padu. 

Novi Zakon o PDV-u Vlada je teatralno uputila u proceduru donošenja u dva koraka jer je u međuvremenu ministru Marasu sinulo da bi za male poduzetnike (obrte i d.o.o.-e) trebalo plaćati PDV tek kad naplate svoje račune. Još ni sada, nakon prvog čitanja u Saboru, nije poznato kakvo će se rješenje ponuditi i koji bi to bio prag prihoda za primjenu tog načela. Zanimljivo je da je u Sloveniji taj prag 400.000 eura, a odnosi se i na obrtnike i trgovačka društva. Za taj se model odlučilo samo 1% poduzetnika. Zašto? Ljudi su uvidjeli da je bolje biti u modelu plaćanja PDV-a prema fakturiranoj realizaciji uz trenutačno pravo korištenja pretporeza po svim ulaznim računima, iako ni tamo nije nimalo sjajna situacija u vezi s plaćanjima.

Sve se ovo događa u nedopustivo kratkom vremenu koje je preostalo za pripremu prema novom sustavu PDV-a. Prema dostupnim informacijama, novi Zakon o PDV-u bio je pripremljen još prije dvije godine, no zašto ga Vlada nije pravodobno poslala u proceduru za donošenje, to pak spada u područje nepodnošljive lakoće nepoznavanja sadržaja promjena koje donosi ulazak u EU. A kada će se tek donijeti podzakonski akt (Pravilnik) koji bi trebao objasniti mnoga otvorena pitanja, to se samo može pretpostaviti (kraj lipnja). 

Stoga već sada treba razmišljati kakvo će nam biti ljeto s prvim (novim) europskim obračunom PDV-a koji se podnosi za srpanj do 20. kolovoza.  

Dr. sc. Vlado Brkanić

Povratak na vijesti