NOVI Kolektivni ugovor za ugostiteljstvo

Datum: 27.04.2018, Petak
Autor: A.B.

     U Narodnim novinama 36/18. od 18. travnja 2018. objavljen je novi Kolektivni ugovor za ugostiteljstvo. Navedeni kolektivni ugovor sklopljen je na temelju čl. 192. Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14. i 127/17.) i čl. 7. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (Nar. nov., br. 93/14. i 26/15.) između SINDIKATA TURIZMA I USLUGA HRVATSKE, Zagreb, SINDIKATA ISTRE, KVARNERA I DALMACIJE i HRVATSKE UDRUGE POSLODAVACA – UDRUGA UGOSTITELJSTVA I TURIZM.

      Primjena novog Kolektivnog ugovora za ugostiteljstvu, za sada još nije proširena odlukom o proširenju na sve poslodavce i radnike u toj grani djelatnosti, pa se do proširenja primjenjuje samo na njegove potpisnike.

Povratak na vijesti