Novi obrasci o isplaćenim dohotcima

Datum: 11.12.2009, Petak
Autor: A.B.

 Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak u najvećem dijelu se primjenjuju s datumom objave odnosno s 9. prosincem 2009.

Najvažnije novosti su izmjene obrazaca o isplaćenim primicima radnicima, vanjskim suradnicima, vlasnicima i sl. koje su isplatitelji obavili tijekom 2009. a koji se predaju Poreznoj upravi do 31. siječnja 2010. 

Obrasci koji se mijenjaju jesu obrazac IP, obrazaca ID1, obrazaca Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu i obrazac DPOM. Izmjene obrazaca se najvećim dijelom odnose na primjenu OIB-a te obračun posebnog poreza kojeg su isplatitelji trebali obaviti tijekom relevantnog razdoblja. Detaljnije o tome možete pročitati u časopisu RRiF br. 1/10.

Povratak na vijesti