Novosti u izdavanju propusnica radnicima

Datum: 02.04.2020, Četvrtak
Autor: I.P.

U Narodnim novinama br. 39. objavljena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj. Odluka je stupila na snagu 1. travnja 2020. godine.

Danom stupanja na snagu te Odluke ukida se dosadašnji način izdavanja propusnica i propisuje se izdavanje propusnica za ulazak i izlazak iz područja prebivališta ili stalnog boravišta putem sustava e-Propusnice.

Kada je riječ o poslodavcima ovu vrstu propusnica putem sustava e-Propusnice izdaju odgovorne osobe u pravnoj osobi međutim ograničen je rok na koji se propusnice mogu izdati, a to je od 1 do 14 dana. Okolnosti za koje poslodavci mogu izdavati propusnice nisu promijenjene.

Bitno je istaknuti da su počevši od 1. travnja svi poslodavci obvezni izdavati e-Propusnice, a oni koji iz opravdanih razloga nisu u mogućnosti izdati e-Propusnicu obvezni su zaprimljeni zahtjev dostaviti Ravnateljstvu civilne zaštite (elektroničkom poštom ili drugim kanalima). Ako je zahtjev opravdan Ravnateljstvo civilne zaštite će izdati e-Propusnicu.

Sve pravne i fizičke osobe koje su izdale propusnice do dana stupanja na snagu ove Odluke, obvezne su najkasnije do 5. travnja 2020. godine sve izdane propusnice zamijeniti e-Propusnicama.

Povratak na vijesti