Obavijest o statusu poreznih obveznika upisanih u registar obveznika PDV-a –Registar obveznika PDV-a

Datum: 30.11.2017, Četvrtak
Klasa: 410-19/17-02/294
Davatelj: Porezna uprava

​Registar obveznika PDV-a
      Sukladno prijelaznim i završnim odredbama članka 26. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 115/16) porezni obveznici koji u 2017. godini ne ostvare isporuke veće od 300.000,00 kuna mogu do 15. siječnja 2018. podnijeti zahtjev za brisanje iz registra obveznika PDV-a nadležnoj ispostavi Porezne uprave ili u tome roku pisanim putem zatražiti da se na njih primjenjuje redovni postupak oporezivanja.
      Prema tome, porezni obveznici koji su bili obvezni upisati se u registar obveznika PDV-a po sili zakona i koji u 2017. godini ostvare isporuke manje od 300.000,00 kuna te do 15. siječnja 2018. ne podnesu zahtjev za brisanje iz registra obveznika PDV-a, ostaju i dalje upisani u registar obveznika PDV-a. Navedeno ih ne obvezuje sljedeće tri kalendarske godine.
      Porezni obveznici koji su bili upisani u registar obveznika PDV-a na vlastiti zahtjev što ih obvezuje sljedeće tri kalendarske godine na redovni postupak oporezivanja PDV-om ostaju i dalje upisani u registar obveznika PDV-a, ako u 2017. godini ostvare isporuke manje od 300.000,00 kuna.
      Nadalje, porezni obveznici koji su bili upisani u registar obveznika PDV-a na vlastiti zahtjev i od upisa su protekle tri kalendarske godine, koji u 2017. godini ostvare isporuke manje od 300.000,00 kuna te do 15. siječnja 2018. ne podnesu zahtjev za brisanje iz registra obveznika PDV-a, ostaju i dalje upisani u registar obveznika PDV-a. Navedeno ih ne obvezuje sljedeće tri kalendarske godine.
      Porezni obveznici koji imaju izdano rješenje kojim se obvezuju da sljedećih pet kalendarskih godina budu upisani u registar obveznika PDV-a mogu tražiti brisanje iz registra obveznika PDV-a ako u 2017. godini nisu ostvarili isporuke veće od 300.000,00 kuna i ako su prošle tri kalendarske godine.
 
Obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama
      Poreznim obveznicima koji su se 1. siječnja 2015. odlučili na postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama, 31. prosinca 2017. istječe obveza primjene toga postupka sukladno odredbama članka 125.k stavka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od 73/13 do 115/16), stoga ti porezni obveznici do 31. prosinca 2017. mogu nadležnu ispostavu Porezne uprave obavijestiti o promjeni načina obračuna PDV-a. 
      Nadalje, porezni obveznici koji su se 1. siječnja 2015. odlučili na postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama i koji u 2017. godini ostvare isporuke manje od 3.000.000,00 kuna
te do 31. prosinca 2017. ne obavijeste nadležnu ispostavu Porezne uprave o promjeni načina obračuna PDV-a, smatrat će se da i dalje primjenjuju postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama. Navedeno ih ne obvezuje sljedeće tri kalendarske godine.

Povratak na mišljenja