Objavljena je nova Odluka o izmjenama i dopunama MSFI-a i Odluka o objavljivanju tumačenja Odbora 17 i 18.

Datum: 11.02.2010, Četvrtak
Autor: T.C.

U Narodnim novinama broj 18/10. objavljena je nova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (Nar. nov., br. 136/09.) i Odluka o objavljivanju tumačenja Odbora za tumačenje Međunarodnog financijskog izvještavanja br. 17 i 18.

1.Izmjene i dopune odnose se na MSFI 1 – Prva primjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, a primjenjuju se pri sastavljanju godišnjih financijskih izvješća za razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2010. Prema novim zahtjevima načelno se zabranjuje retroaktivna primjena nekih vidova MSFI-a. Izuzeća su definirana u t. 14. – 17. i Dodatku B, a odnose se na procjene, prestanak priznavanja financijske imovine i financijskih obveza, računovodstvo zaštite i nekontrolirajuće interese.

2. Tumačenja Odbora za tumačenje Međunarodnog financijskog izvještavanja odnose se na

a) Tumačenje 17. Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja – Raspodjela nenovčane imovine vlasnicima koje se primjenjuje na raspodjelu nenovčane imovine i raspodjelu kojom se vlasnicima nudi izbor između primitaka nenovčane ili novčane imovine.

b) Tumačenje 18. Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja – Prijenos imovine s kupaca koje se primjenjuje na računovodstveni postupak kod prijenosa predmeta nekretnina, postrojenja i opreme kod subjekata koji primaju od svojih kupaca prenesenu imovinu.

Ove dopune primjenjuju se pri sastavljanju godišnjih financijskih izvješća za razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2010.

Povratak na vijesti