Obračun PDV-a na kazne u slučaju zakašnjenja ili neispunjenje obveze – odšteta

Datum: 26.07.2013, Petak
Klasa: 410-19/12-01/190
Davatelj: Porezna uprava

      Podnositelj upita iz dostavnog popisa obratio nam se upitom u vezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) na kazne (penale) u slučaju zakašnjenja ili neispunjenje obveze dostave financijskih izvještava. U upitu se navodi da se kod odobravanja kredita te u procesu praćenja kreditne sposobnosti dužnika nakon što je kredit odobren, a za vrijeme trajanja istoga provodi financijska analiza dužnika temeljem njegovih financijskih izvještaja. Nadalje, navodi se da je obveza dostave financijskih izvještaja, kao i novčana kazna (penal) u slučaju zakašnjenja ili neispunjenja sastavni dio Ugovora o kreditu. Obzirom na navedeno, postavljeno je pitanje je li kazna (penal) u slučaju zakašnjenja ili neispunjenje obveze dostave financijskih izvještaja koji se prikupljaju radi ocjene kreditne sposobnosti dužnika oslobođena od plaćanja PDV-a.
 
      Odredbom članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13.) propisano je da se PDV plaća na isporuke dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.
 
      Prema odredbama čl. 25. st. 1. i 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13. i 85/13., u daljnjem tekstu; Pravilnik) isporuka kojom se obeštećuje primatelja za štetu nastalu po osnovi ranije isporuke ne smatra se isporukom koja podliježe oporezivanju već odštetom. O odšteti se radi samo u slučaju kada isporučitelj temeljem zakona ili ugovora odgovara za štetu i njene posljedice i određenim isporukama tu štetu otklanja. Stavkom 3. istoga članka propisano je da za procjenu radi li se o odšteti ili oporezivoj isporuci odlučujuće jesu li ispunjeni uvjeti iz stavka 2. toga članka.
 
      U skladu s navedenim, mišljenja smo da kazna (penal) koja je sastavni dio Ugovora o kreditu i koja se u slučaju zakašnjenja ili neispunjenje obveze dostave financijskih izvještaja zaračunava dužniku predstavlja odštetu na koju se sukladno odredbama čl. 25. st. 1. Pravilnika ne obračunava PDV.
     

Povratak na mišljenja