Obračun plaće i ostalih primitaka u 2021. godini

Autor: M.H.
Trajanje: 4 h 0 min
Datum: 11.01.2021

Cijena: 500,00 kn


Snimka webinara - Obračun plaće i ostalih primitaka u 2021. godini

Početkom 2021. godine promijenio se obračun plaće i obračun poreza na dohodak na ostale dohotke. Za 2021. godinu utvrđuje se nova minimalna plaća te se ukida korištenje dosadašnje olakšice u vidu smanjenja osnovice za obračun doprinosa. S obzirom na to da je riječ o osobnim primanjima koji su temelj obveznih osiguranja svakog radnika, a s poreznog motrišta svaki je radnik obveznik plaćanja poreza na dohodak te visina porezne obveze ovisi o obiteljskom, zdravstvenom i sličnom statusu, svaki obračun plaće u praksi je poseban slučaj. Na ovoj video prezentaciji obrazloženi su postupci i rješenja s kojima se računovođe sreću u svakodnevnom radu.

Program:

Novi obračun plaće u 2021. te ostale aktualnosti
Predavačica: Lucija Turković-Jarža, dipl. oec.

 • Novi obračun plaće i na što treba paziti
 • Nova poduzetnička plaća i nove osnovice za obrtnike
 • Obračun osobnog odbitka i osobni odbitak pri zadnjem obračunu plaće
 • Obračun plaće umirovljenicima
 • Minimalna i maksimalna mjesečna i godišnja osnovica za obračun doprinosa
 • KOMENTAR NA Konačni obračun plaće – tko ga obvezno treba provesti te kako
  se provodi, TKO ĆE OSTVARITI POVRAT
 • Nedoumice vezane za bolovanje za samoizolaciju, izolaciju i bolest COVID 19
 • Isplata plaće mladoj osobi i osobi koja se prvi puta zapošljava i povrat poreza na
  dohodak mladim osobama
 • Obračun plaće HRVI-ja
 • Obračun plaće za osobe koje borave i rade na potpomognutom području I. skupine
   i Gradu Vukovaru
 • Obračun plaće u naravi u 2021. godini

Novosti vezane za obračune u 2021 godini, ostali primitci
Predavačica: Mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

 • Nova minimalna plaća i postupci s obračunom plaće
 • Neoporezive premije za dobrovoljno zdravstveno osiguranje, sistematski pregledi, testiranje na COVID-19, cijepljenje protiv gripe i III. stup mirovinskog osiguranja
 • Neoporezivana darovanja u 2021. godini (vrtić, CRO-kartica, prehrana, smještaj, nagrada za radne rezultate)
 • Plaće direktora, članova uprave, zaposlenih umirovljenika, likvidatora u 2021. godini
 • Isplate radnicima koji rade od kuće
 • Neopravdana odsutnost radnika s posla
 • Isplata dividende i ostalih primitaka u slučaju primanja potpore
 • Isplata drugog dohotka prema novim stopama poreza na dohodak (ugovor o djelu, autorske naknade i umjetničke naknade)
 • Isplata stipendija u 2021. godini i naknade za praksu učenika, primitci uzdržavanih članova uže obitelji i utjecaj primitaka studenata na osobni odbitak

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 11. siječnja 2021. godine.

Cijena video snimke je 500,00 kn (400,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).