Obrazloženje presude


Predmet: Drugostupanjski sud utvrđuje da je tuženik tužiteljici usmenim (neformalnim) otkazom otkazao ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Takav zaključak drugostupanjski sud temelji na činjenici da je tužiteljici rečeno da više ne dolazi na posao, da je tužiteljica zadnji dan radila 4. listopada 2002., da je preuzela radnu knjižicu te da joj je u radnu knjižicu kao dan prestanak rada upisan 8. veljače 2003. Tako izneseni razlozi o prestanku ugovora o radu tužiteljice su nejasni i nepotpuni.

Broj presude: Rev 531/2020-2, od 2. lipnja 2020., od 20.10.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

U postupku pred drugostupanjskim sudom ponovno je počinjena bitna povreda odredaba parničnog postupka iz čl 354 st 2 toč 11 Zakona o parničnom postupku Narodne novine broj 53 91 91 92 58 93 112 99 88 01 117 03 88 05 02 07 84 08 96 08 123 08 57 11 148 11 25 13 89 14 i 70 19 dalje ZPP Pobijana drugostupanjska presuda ima nedostatke radi kojih se ne može ispitati jer obrazloženje te presude ne sadrži jasne i potpune razloge o svim činjenicama odlučim za ishod spornog odnosa među strankama Naime drugostupanjski sud utvrđuje da je tuženik tužiteljici usmenim neformalnim otkazom otkazao ugovor o radu na neodređeno vrijeme sklopljen 1 veljače 2002 Takav zaključak drugostupanjski sud temelji na činjenici da je ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu