Prilog obrtnici

Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2021. godinu
Obrt - 1.2022, str. 4
I. Godišnji popis u obrtničkim djelatnostima
Obrt - 1.2022, str. 5
II. Popis dugotrajne imovine i obračun amortizacije za 2021. godinu
Obrt - 1.2022, str. 14
III. Kontrola primitaka i izdataka samostalnih obrtničkih djelatnosti za 2021. godinu
Obrt - 1.2022, str. 34
IV. Utvrđivanje dohotka od obrtničkih, slobodnih i drugih samostalnih djelatnosti na Obrascu DOH-Z i Obrascu DOH za 2021. godinu
Obrt - 1.2022, str. 55
V. Doprinosi kod obrtnika i drugih samostalnih djelatnosti za 2021. godinu
Obrt - 1.2022, str. 88