Prilog obrtnici 1/2022

Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2021. godinu
I. Godišnji popis u obrtničkim djelatnostima
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
II. Popis dugotrajne imovine i obračun amortizacije za 2021. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
III. Kontrola primitaka i izdataka samostalnih obrtničkih djelatnosti za 2021. godinu
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
IV. Utvrđivanje dohotka od obrtničkih, slobodnih i drugih samostalnih djelatnosti na Obrascu DOH-Z i Obrascu DOH za 2021. godinu
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
V. Doprinosi kod obrtnika i drugih samostalnih djelatnosti za 2021. godinu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.