Obrtnici i slobodna zanimanja plaćaju naknadu za općekorisne funkcije šuma

Datum: 27.02.2013, Srijeda
Autor: L.T.J.

Na temelju Odluke i Rješenja Ustavnog suda, od 26. lipnja 2012. (Nar.nov.br.68/12.) naknadu za općekorisne funkcije šuma plaćaju i obrtnici i slobodna zanimanja. To znači da su obvezni sastaviti obračun za dio 2012. godine odnosno na ostvarene prihode u 188 dana 2012.

Prema informaciji iz Hrvatskih šuma utvrđivanje djelomične obveze za 2012. treba utvrditi s primjenom smanjene stope na ukupno ostvarene primitke evidentirane u knjizi primitaka i izdataka bez PDV-a, koja iznosi 0,0136% (0,0265 x 188) : 366).

 Obračun treba sastaviti na propisanom Obrascu OKFŠ.

Na temelju utvrđene obveze za 2012. utvrđuje se predujam za 2013. u tromjesečnoj svoti prema formuli:

tromjesečna svota predujma (tek br.11.OKFŠ)=godišnja obveza (tek. br.7) x 0,000265x3:12

Obrazac OKFŠ treba dostaviti do 30. travnja na adresu: Hrvatske šume, Lj. F. Vukotinovića 2, Zagreb najkasnije do 30.travnja 2013. Istodobno treba uplatiti i predujam naknade za prvo tromjesečje 2013.

Za naredna 3 tromjesečja predujam treba uplaćivati:

II. tromjesečje do 30. lipnja,
III. tromjesečje do 30. rujna,
IV.tromjesečje do 31.prosinca.

Naknadu se uplaćuje na račun: 1001005-1700055099 67 OIB (obveznika uplate)

Više o tome pročitajte u časopisu RRiF br 3/13. str. 157.

Povratak na vijesti