Odluka o dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Konjščina

Datum: 15.04.2020, Srijeda
NN br. 46/2020

U članku 30. dodaje se stavak 2. koji glasi:

U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, može se odobriti privremeno, potpuno ili djelomično oslobođenje od plaćanja općinskih poreza na temelju pisanog zahtjeva ili po službenoj dužnosti.

Ova Odluka stupa na snagu 21. ožujka 2020. godine.

Povratak na nove propise