Odluka o gradskim porezima Grada Osijeka

Datum: 31.03.2021, Srijeda
NN br. 32/2021

Ovom odlukom utvrđuje se porez koji pripada Gradu Osijeku i stopa poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

Propisano je da je gradski porez samo prirez porezu na dohodak. Stopa prireza ostaje ista kao i ranije te iznosi 13 %.

Ova Oduka stupa na snagu 1. travnja 2021. godine.

Povratak na nove propise