Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

Datum: 02.02.2012, Četvrtak
NN br. 15/2012

Objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, stupa na snagu 2. veljače 2012., a može se vidjeti na ovdje.

  • Godišnji financijski izvještaji za razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2012. i nadalje, sastavljaju se i prezentiraju u skladu s izmjenama i dopunama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja sadržanim u ovoj Odluci.

Povratak na nove propise