Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

Datum: 09.11.2020, Ponedjeljak
NN br. 122/2020

Odlukom su izmijenjene pojedine odredbe Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija (Nar. nov., br. 41A/14. – 59/20.).

Kreditna institucija dužna je prvi Izvještaj o izloženostima prema osobama u posebnom odnosu s kreditnom institucijom (POKI3) u skladu s ovom Odlukom dostaviti sa stanjem na dan 31. prosinca 2020., i to u sljedećim rokovima:

  1. nerevidirani privremeni izvještaj najkasnije do 11. veljače 2021. i
  2. revidirani nekonsolidirani izvještaj najkasnije u roku iz članka 163. Zakona o kreditnim institucijama, kakav će biti na snazi na dan 31. prosinca 2020.

Ova Odluka stupa na snagu 31. prosinca 2020., osim članka 14., koji stupa na snagu 31. ožujka 2021. Odluka se može vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise