Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak Grada Vodica

Datum: 17.03.2021, Srijeda
NN br. 27/2021

Odlukom je ukinut prirez porezu na dohodak na području Grada Vodica.

Ova Odluka stupa na snagu 1. travnja 2021. godine.

Povratak na nove propise