Odluka o izmjenama Odluke o opskrbi banaka gotovim novcem

Datum: 06.12.2019, Petak
NN br. 119/2019

       Odlukom su izmijenjene pojedine odredbe Odluke o opskrbi banaka gotovim novcem (Nar. nov., br. 157/09., 36/10., 24/16. i 17/17.).

       Ova Odluka stupa na snagu 14. prosinca 2019., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise