Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja

Datum: 21.04.2020, Utorak
NN br. 48/2020

      U Odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (Nar. nov., br. 32/20.) u točki I. riječi »u trajanju od 30 dana od dana donošenja ove Odluke« brišu se.

      Iza točke V. dodaje se točka V.a koja glasi:

      »Ova Odluka primjenjuje se do 4. svibnja. 2020. godine.«

      Ova Odluka stupa na snagu 21. travnja 2020. godine.

Povratak na nove propise