Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Županje

Datum: 03.12.2020, Četvrtak
NN br. 134/2020

Odlukom je smanjen prirez porezu na dohodak za Grad Županju s 12 % na 9 %.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Povratak na nove propise