Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Antunovac

Datum: 09.12.2020, Srijeda
NN br. 136/2020

Odlukom je ukinut prirez porezu na dohodak za Općinu Anutnovac.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Povratak na nove propise