Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Perušić

Datum: 10.02.2021, Srijeda
NN br. 12/2021

Izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Odluke o općinskim porezima Općine Perušić (Žup. Gl. Ličko-senjske županije, br. 29/20 i 30/20.).

Visina prireza porezu na dohodak i poreza na potrošnju nije promijenjena.

Ova Odluka primjenjuje se od 1. siječnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise