Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Splita

Datum: 28.12.2022, Srijeda
NN br. 154/2022

Provedena su usklađenja svota poreza na kuće za odmor na području Grada Splita zbog uvođenja eura te su donesena određene izmjene u vezi s naplatom tog poreza.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise