Odluka o lokalnim porezima Općine Udbina

Datum: 28.10.2022, Petak
NN br. 126/2022

Općini pripadaju sljedeći lokalni porezi:

  1. prirez porezu na dohodak (5% kao i do sada),
  2. porez na potrošnju,
  3. porez na kuće za odmor,
  4. porez na korištenje javnih površina.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine, osim odredbe u vezi prireza koja stupa na snagu od 1. studenoga 2022. godine. Ova Odluka može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise