Odluka o lokalnim porezima Općine Unešić

Datum: 22.12.2022, Četvrtak
NN br. 151/2022

Općini Unešić pripadaju sljedeći lokalni porezi:

  1. prirez porezu na dohodak (5 % - kao i ranije)
  2. porez na potrošnju (3 % - kao i ranije)
  3. porez na kuće za odmor
  4. porez na korištenje javne površine.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise