Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2021. godinu

Datum: 18.12.2020, Petak
NN br. 141/2020

Najniža dnevna svota neto plaće koju je poslodavac dužan isplatiti sezonskom radniku koji obavlja privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi, za 2021. godinu nakon obračuna i obustave poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak sukladno propisima koji uređuju oporezivanje, ne može biti niži od 97,93 kuna.

Na navedenu svotu plaće odnosno iz svote plaće, ne obračunavaju se i ne uplaćuju doprinosi za obvezna osiguranja po stopama prema posebnom propisu, jer su isti uplaćeni unaprijed kupnjom vrijednosnog kupona.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Povratak na nove propise