Odluka o općinskim porezima Općine Brckovljani (pročišćeni tekst)

Datum: 30.03.2020, Ponedjeljak
NN br. 38/2020

      Odlukom se utvrđuje:

1. visina stope prireza porezu na dohodak

2. visina stope poreza na potrošnju i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza

3. visina poreza na kuće za odmor, a ovisno o mjestu, starosti, stanju infrastrukture te drugim okolnostima bitnim za korištenje kuće za odmor, i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza

4. za potrebe plaćanja poreza na korištenje javnih površina, što se smatra javnom površinom, visinu, način i uvjete plaćanja poreza na korištenje javnih površina, kao i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

            Općini pripadaju sljedeći općinski porezi:

1. Prirez porezu na dohodak,

2. Porez na potrošnju,

3. Porez na kuće za odmor,

4. Porez na korištenje javnih površina.

      Ova Odluka stupa na snagu 15. siječnja 2020., osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1. travnja 2020., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise