Odluka o općinskim porezima Općine Pušća

Datum: 01.09.2021, Srijeda
NN br. 96/2021

Odlukom se utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Općini Pušća sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima. Prirez porezu na dohodak nije promijenjen te i se i dalje plaća po stopi od 10%. Novost je uvođenje poreza na korištenje javnih površina.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine, osim odredbe u vezi prireza koja stupa na snagu 1. listopada 2021. godine. Odluka se može vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise