Odluka o općinskim porezima Općine Vojnić

Datum: 11.01.2023, Srijeda
NN br. 4/2023

Općinski porezi Općine Vojnić jesu:

  1. prirez porezu na dohodak (7,5 % - kao i ranije)
  2. porez na potrošnju (3 % - kao i ranije)
  3. porez na kuće za odmor
  4. porez na korištenje javnih površina.

Ova Odluka stupa na snagu 19. siječnja 2023, a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise