Odluka o općinskim porezima Općine Župa dubrovačka

Datum: 01.02.2012, Srijeda
NN br. 14/2012

Ovom odlukom se utvrđuju stope, visina te način obračuna i plaćanja općinskih poreza koji su vlastiti izvori prihoda Proračuna Općine Župa dubrovačka. Općini pripadaju prihodi od sljedećih općinskih poreza:

1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na kuće za odmor,
4. porez na tvrtku ili naziv.

Ova odluka se primjenjuje od 1. siječnja 2012., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise