Odluka o otkazivanju Temeljenog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

Datum: 19.09.2012, Srijeda
NN br. 104/2012

Otkazuje se Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (Nar. nov., br. 115/10.).

Otkazni rok iznosi 3 (tri) mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke, istekom kojih Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama prestaje važiti.

Ova Odluka stupa na snagu 17. rujna 2012.

Povratak na nove propise