Odluka o poništenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Varaždina

Datum: 17.04.2020, Petak
NN br. 47/2020

      Poništava se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Varaždina od 16. prosinca 2019. godine objavljena u Nar. nov., br. 3/20. i Službenom vjesniku Grada Varaždina br. 10/19.

      Na temelju ove Odluke nadležan Upravni odjel za poslove komunala izdat će rješenje o poništavanju rješenja o utvrđivanju obveze plaćanja poreza za korištenje javne površine radi izvođenja radova na elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi izdanih po osnovi Odluke koja se poništava.

      Nadležni Upravni odjel za poslove proračuna temeljem pravomoćnog rješenja o poništenju rješenja iz stavka 1. ovog članka izvršit će povrat uplaćenih sredstava uplatitelju.

      Ova Odluka stupa na snagu 25. travnja 2020. godine.

Povratak na nove propise