Odluka o porezima Općine Škabrnja

Datum: 16.01.2020, Četvrtak
NN br. 6/2020

      Odlukom o porezima Općine Škabrnja utvrđuju se: vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa, visina, način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Općini Škabrnja.

      Porezi Općine Škabrnja su:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju.

      Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Škabrnja (Službeni glasnik Općine Škabrnja br. 06/13.) i Odluka o općinskim porezima Općine Škabrnja (Službeni glasnik Općine Škabrnja br. 01/17., 08/17.).

      Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise