Odluka o posebnoj nagradi radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19

Datum: 09.12.2020, Srijeda
NN br. 136/2020

Radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19, utvrđuje se posebna nagrada u svoti od 10 % od osnovne plaće radnika, a isplaćuje uz plaću radnika.

Posebna nagrada isplaćuju se radniku za vrijeme koje je sukladno rasporedu poslodavca/ravnatelja doma zdravlja proveo na obavljanju poslova u ustrojstvenim jedinicama/djelatnostima koje pružaju skrb oboljelima od bolesti COVID-19.

Radnik koji je privremeno raspoređen na obavljanje poslova vezano za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelim od bolesti COVID-19 ima pravo, umjesto plaće za tekući mjesec koju je ostvario temeljem privremenog rasporeda uvećanu za posebnu nagradu iz točke I. ove Odluke, za to razdoblje ostvariti plaću u visini njegove prosječne mjesečne plaće u prethodna tri mjeseca prije njegovog privremenog rasporeda, ako je to za radnika povoljnije.

Sredstva za provedbu ove Odluke osiguravaju se u Financijskom planu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Za provedbu ove Odluke zadužuje se ministar zdravstva.

Primjena isplate u skladu s ovom Odlukom započinje s obračunom plaće za mjesec studeni 2020.

Ova Odluka stupa na snagu 10. prosinca 2020. godine.

Povratak na nove propise