Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Ljubešćica

Datum: 01.01.2012, Nedjelja
NN br. 1/2012

Ovom Odlukom utvrđuju se obveznici, stopa, te način obračuna i plaćanja prireza porezu na dohodak koji je vlastiti izvor prihoda Proračuna Općine Ljubešćica.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi 10 %. Osnovicu za prirez porezu na dohodak čini ukupan iznos obračunatog poreza na dohodak.

Obveznici prireza porezu na dohodak su svi obveznici poreza na dohodak s prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području Općine Ljubešćica.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate prireza porezu na dohodak obavlja Ministarstvo financija RH – Porezna uprava, Područni ured Varaždin, Ispostava Novi Marof.

Ova Odluka se primjenjuje od 1. siječnja 2012.

Povratak na nove propise