Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Maruševec

Datum: 25.07.2012, Srijeda
NN br. 85/2012

Ovom Odlukom utvrđuju se obveznici, stopa, te način obračuna i plaćanja prireza porezu na dohodak koji su vlastiti izvori prihoda Proračuna Općine Maruševec.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%.

Obveznici prireza porezu na dohodak su fizičke osobe koje imaju prebivalište uobičajeno boravište na području Općine Maruševec, a obveznici su poreza na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak.

Osnovica prireza porezu na dohodak je utvrđen porez na dohodak.

Ova se Odluka primjenjuje se od 1. rujna 2012.

Povratak na nove propise