Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Konjščina

Datum: 16.09.2020, Srijeda
NN br. 102/2020

Odluka o dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Konjščina (»Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije« broj 12/20.) stavlja se izvan snage.

Ova Odluka stupa na snagu 18. kolovoza 2020.

Povratak na nove propise