Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja

Datum: 19.03.2020, Četvrtak
Autor: I.P.

Stožer civilne zaštite na temelju čl. 22a Zakona o sustavu civilne zaštite (Nar. nov., br. 82/15., 118/18. i 31/20.) donio je Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja. Odluka stupa na snagu 19. ožujka 2020., a objavljena je na internetskoj stranici civilna-zaštita.gov.hr. Tekst Odluke prenosimo u nastavku:

ODLUKA

o mjerama graničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportiskih i kulturnih događanja

I.

S obzirom na put prijenosa bolesti COVID-19 sve osobe na području Republike Hrvatske obvezne su strogo se pridržavati protuepidemijskih mjera i stroge mjere socijalnog distanciranja iz ove Odluke u trajanju od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

II.

Stroga mjera socijalnog distanciranja nalaže izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje dva (2) metra u zatvorenom prostoru i jednog (1) metra na otvorenom prostoru.

III.

Protuepidemijske mjere koje se nalažu ovom Odlukom su:

 • zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja više od 5 osoba na jednom mjestu
 • obustava rada u djelatnosti trgovine osim: 
 1. prodavaonica prehrambenih artikala
 2. prodavaonica prehrambenih i higijenskih artikala
 3. tržnica i ribarnica 
 4. specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje lijekova (ljekarne)
 5. specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje veterinarsko-medicinskih proizvoda
 6. poljoprivrednih ljekarni
 7. benzinskih postaja
 8. kioska
 9. pekarnica
 10. kemijskih praonica rublja
 11. specijaliziranih prodavaonica za prodaju ortopedskih i drugih pomagala
 12. specijaliziranih prodavaonica dječje opreme
 13. specijaliziranih prodavaonica hrane za životinje 
 14. izdavanje građevinskog materijala na temelju narudžbe u maloprodaji
 15. logističkih i distributivnih centara hrane, pića i higijenskih proizvoda i
 16. veledrogerija
 • obustava rada svih kulturnih djelatnosti (muzeji, kazališta, kina, knjižnice, čitaonice) te obustava održavanja izložbi, revija i sajmova
 • obustava rada ugostiteljskih objekata svih kategorija, uz izuzetak usluge pripreme i dostave hrane, usluge smještaja te rada pučkih i studentskih kuhinja
 • obustava rada uslužnih djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima (npr. frizeri, kozmetičari, brijači, pedikeri, saloni za masažu, saune, bazeni)
 • obustava svih sportskih natjecanja i organiziranih treninga te obustava rada teretana, sportskih centara, fitness i rekreacijskih centara
 • obustava održavanja dječjih i drugih radionica te organiziranih plesnih škola
 • obustava rada autoškola i škola stranih jezika
 • obustava vjerskih okupljanja

IV.

Prodavaonice i objekti koji nastavljaju rad u skladu s ovom Odlukom obvezni su:

 • osigurati da se kod ulaska u prodavaonice i objekte ne stvaraju gužve, te jasne upute o tome staviti na sve ulaze u prodavaonice i objekte kao i ostala prodajna mjesta
 • svu rasutu robu prodavati zapakirano
 • primjenjivati mjere pojačane higijene i svakodnevnog čišćenja svih prostora
 • organizirati rad tako da bude osigurana što veća međusobna udaljenost radnika uz poštovanje stroge mjere socijalnog distanciranja
 • redovito provjetravati prostore
 • osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima za ruke u prostorima za korisnike te uz njih postaviti kratku obavijest o općim mjerama smanjenja rizika od zaraznih bolesti
 • na vidljivim mjestima istaknuti upute i preporuke za pridržavanje općih pravila o higijeni te strogoj mjeri socijalnog distanciranja

Plakati o pravilnom pranju ruku i mjerama zaštite dostupni su na sljedećim poveznicama:

https://hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Pranje_ruku_.pdf

https://hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Plakat-za-javne-prostore-B1-COVID-19_HR-ENG.pdf

V.

Poslodavci su obvezni:

 • organizirati rad od kuće gdje je moguće, otkazati sastanke ili organizirati telekonferencije i koristiti druge tehnologije za održavanje sastanaka na daljinu
 • otkazati službena putovanja izvan države osim prijeko potrebnih
 • zabraniti dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah.

VI.

Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke, a posebno kroz aktivaciju operativnih snaga sustava civilne zaštite.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnoj stranici Ravnateljstva civilne zaštite.

Povratak na vijesti