OPG kao izvoznik

Datum: 31.10.2016, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/16-01/2029
Davatelj: Porezna uprava

      ​Obratili ste se upitom u kojem postavljate pitanje ima li obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) pravo izvoziti svoje proizvode, pod kojim uvjetima odnosno što je sve potrebno za postupak izvoza. 
      U vezi navedenog očitujemo se u nastavku. 
      Odredbama članka 45. stavka 1. točke 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) propisano je da su plaćanja PDV-a oslobođene isporuke dobara koja iz Republike Hrvatske otpremi ili preveze isporučitelj ili neka druga osoba za njegov račun izvan Europske unije.
      Prema odredbama članka 45. stavka 1. točka 2. Zakona o PDV-u plaćanja PDV-a oslobođene su isporuke dobara, osim isporuke goriva i dobara za opremanje i opskrbu bilo kojeg prijevoznog sredstva koje se koristi u privatne svrhe, koja iz Republike Hrvatske otpremi ili preveze izvan Europske unije sam kupac koji nema sjedište u Republici Hrvatskoj ili neka druga osoba za njegov račun. 
      Člankom 108. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13 i 35/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) propisane su detaljnije odredbe u vezi izvoznih isporuka dobara, a koje navodimo u nastavku.
      Izvoznom isporukom dobara smatra se isporuka dobara koju iz Republike Hrvatske obavi porezni obveznik na područje izvan Europske unije.
      Da je obavljena izvozna isporuka (izvoz) porezni obveznik dokazuje carinskom deklaracijom. Kad se kao carinska deklaracija koristi elektronska deklaracija dokazom da je obavljeno izvozno carinjenje i da je dobro napustilo carinsko područje Europske unije smatra se elektronska poruka IE599 iz automatiziranog sustava izvoza (ECS sustava), a u slučajevima kada se u skladu s carinskim propisima koristi papirna deklaracija (u obliku Jedinstvene carinske deklaracije ili u obliku komercijalne isprave) dokazom se smatra izvorni primjerak te isprave ovjeren (evidencijski broj, potpis službenika i pečat) od strane nadležnog izlaznog carinskog ureda. Kad se radi o popravku, obradi, prilagodbi, doradi ili preradi uvezenih dobara, porezni obveznik mora osim izvozne imati i uvoznu carinsku dokumentaciju.
      Da je obavljen izvoz dobara putem poštanskih pošiljki, za koje se ne podnosi carinska deklaracija, porezni obveznik dokazuje poštanskom deklaracijom, teretnim listom ili kopijom takvog dokumenta ili drugom dokumentacijom koja se uobičajeno upotrebljava u poštanskom prometu ili dostavi hitnih pošiljaka. U tom slučaju dokumenti moraju sadržavati najmanje sljedeće podatke:
a) ime i prezime (naziv) i adresu izdavatelja i dan izdavanja dokumenta,
b) ime i prezime (naziv) i sjedište poreznog obveznika koji izvozi dobra,
c) uobičajeni trgovački naziv i količinu dobara,
d) mjesto i datum izvoza dobara, ili mjesto i dan kada je dobro poslano izvan Europske unije,
e) ime i prezime (naziv) i sjedište primatelja dobara u državi odredišta,
f) izjavu izdavatelja da se podaci u dokumentu temelje na poslovnoj dokumentaciji izdavatelja koju je moguće provjeriti,
g) potpis i pečat izdavatelja.
      Obzirom na navedeno, odredbama Zakona o PDV-u nije propisana zabrana izvoza dobara u slučaju kada isti obavlja porezni obveznik – OPG. Međutim, s obzirom da su uvoz i izvoz u treće zemlje u nadležnosti Carinske uprave predlažemo da se za daljnje informacije u vezi uvjeta odnosno postupka izvoza obratite Carinskoj upravi.

Povratak na mišljenja