Oporezivanje PDV-om popusta koji su dani na usluge koje se obavljaju fizičkim osobama

Datum: 17.11.2015, Utorak
Klasa: 410-19/15-01/333
Davatelj: Porezna uprava

​Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio nam se upitom u vezi oporezivanja porezom na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) popusta koji su dani na usluge koje se obavljaju fizičkim osobama. Radi se o sljedećim popustima koji se odobravaju: 1. svim korisnicima usluge (po svakom objektu) u iznosu od 1,60 kuna bez PDV-a, te 2. korisnicima usluge (po svakom objektu) kojima se temeljem ispostavljenih faktura po količini otpada ukupni iznos naknade povećava u odnosu na dosadašnju naknadu (po zaduženoj površini,) u visini navedene razlike povećanja. Takvim popustom za istu uslugu imali bi različite naknade, a primatelja usluge razlikovali bi prema njegovom socijalnom statusu (veličina stana, broj članova i slično). U vezi navedenog očitujemo se u nastavku.
Odredbama članka 33. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da se poreznom osnovicom pri isporuci dobara i usluga smatra naknada koju čini sve ono što je isporučitelj primio ili treba primiti od kupca ili neke druge osobe za te isporuke uključujući iznose subvencija koji su izravno povezani s cijenom isporučenih dobara ili usluga.
U poreznu osnovicu sukladno članku 33. stavku 3. Zakona ne ulaze sniženja cijena, odnosno popusti zbog prijevremenog plaćanja i popusti što se kupcu odobre u trenutku isporuke, kao ni iznosi koje porezni obveznik zaračuna ili primi od kupca kao povrat za izdatke koje je platio u njegovo ime i za njegov račun i koje u evidencije unosi kao prolazne stavke. Porezni obveznik mora imati dokaze o iznosu izdataka u vezi s prolaznim stavkama i ne može odbiti PDV ako je na njih obračunan.
Slijedom navedenog, sukladno odredbama članka 33. stavcima 1. i 3. Zakona porezni obveznik iz dostavnog popisa ne obračunava PDV na iznose popusta navedene u točkama 1. i 2. upita.
Napominjemo da je Zakonom propisana obveza izdavanja računa između poreznih obveznika te da su odredbe u vezi gotovinskih računa koji se izdaju krajnjim kupcima propisane člankom 54.a Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13 i 26/15).

Povratak na mišljenja